Typy příměstského tábora

Cesta kolem světa

Děti každý den navštíví jiný stát, o kterém se dozví spoustu zajímavých informací a v jehož duchu bude celý den probíhat. Během dne si s námi zasoutěží, naučí se jednoduché tradiční tanečky a vytvoří si výrobek, který neodmyslitelně patří k dané zemi. Kromě zážitků si děti domů odvezou spoustu suvenýrů, cen a samozřejmě i svůj cestovní pas, který bude po našem putování plný cestovních razítek.

Z pohádky do pohádky

Na 5 dní se ocitneme v říši pohádek. Každý den děti čeká jiná pohádka, na které ale napáchal neplechu skřítek Kazisvět. S dětmi se pokusíme svět pohádek zachránit, přemůžeme Kazisvěta a vytvoříme si vlastní pohádkovou knihu s nejrůznějšími příběhy.

Putování časem

Společně ovládneme stroj času, který nás přenese každý den, do jiného časového období. Podíváme se do pravěku, navštívíme Egypt, ale nahlédneme také do budoucnosti. Děti se mohou těšit na spoustu soutěží, historické artefakty a zajímavé informace, které jim rádi předají obyvatelé z procestovaných dob.

Výtvarný tábor

Děti čeká spousta kreativních her, tvoření z netradičních materiálů a výtvarných soutěží. Vyzkouší si nejrůznější výtvarné techniky od jednoduché práce s papírem, až po modelování z FIMO hmoty. Veškeré techniky, jsou přizpůsobeny věku a individuálním možnostem každého účastníka. Kromě výtvarné činnosti se děti mohou těšit na zábavné soutěže, odpolední hry a výlety.