Typy příměstského tábora

Cesta kolem světa

S dětmi navštívíme všechny kontinenty, podíváme se do zajímavých zemí, o kterých se děti dozví spoustu informací a místních zvyků. Každé ráno na děti čeká tematické tradiční přivítání dané země a pravá cestovní atmosféra. Na děti čeká spousta her, úkolů, výtvarná dílnička a pohybové aktivity vše v tématu poznávání světa.

Klasický tábor

Na tomto typu tábora si každý přijde na své. Celé dopoledne bude vedeno v soutěžním, sportovním a pohybovém duchu, kdy děti při různých hrách změří své síly s ostatními, naučí se pracovat v týmu a navzájem si pomáhat. Odpolední část bude zaměřena na tvoření v podobě výtvarné a kreativní dílny.

Výtvarný tábor

Děti čeká spousta kreativních her, tvoření z netradičních materiálů a výtvarných soutěží. Vyzkouší si nejrůznější výtvarné techniky od jednoduché práce s papírem, až po modelování z FIMO hmoty. Veškeré techniky, jsou přizpůsobeny věku a individuálním možnostem každého účastníka. Kromě výtvarné činnosti se děti mohou těšit na zábavné soutěže, odpolední hry a výlety.