Přihláška - Letní příměstský tábor v Olomouci

Volba turnusu

Kontaktní údaje na účastníka tábora

Kontaktní údaje na otce

Kontaktní údaje na matku

Kontaktní údaje na zakonného zástupce (v případě účastníka mladšího 18ti let)

Zdravotní stav

(povinné pole)

(Způsobilost dítěte pro pobyt na táboře, diety, alergie, nebo jiná zdravotní omezení)

Poznámka

Anketa — Jak jsi nás našel/našla?

Všeobecné podmínky

(povinné pole)

* Všechny položky jsou povinné, kromě příplatkových aktivit, fakturačních údajů a poznámky.

** Je třeba zadat kompletní kontaktní údaje alespoň na jednoho rodiče.


Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami TAPAZA z.s. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Platební možnosti

  • Převodním příkazem na konto TAPAZA z.s. - Fio banka 2800230858/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
  • Poštovní poukázkou typu A na konto TAPAZA z.s. - Fio banka 2800230858/2010. ( Nelze použít pro Slovenskou republiku ). Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
  • Vkladem na účet TAPAZA z.s. - Fio banka 2800230858/2010 na kterékoli pobočce Fio banky jako variabilní symbol používejte číslo faktury.
  • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto TAPAZA z.s. - Fio banka 2800230858/2010.

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.


Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu sídla TAPAZA z.s. nebo prostřednictvím e-mailu: tabor@taborytapaza.cz Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že TAPAZA z.s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2017