Přihláška - podzimní tábory v Kořenově

Základní informace

Adresa

Preferovaná pozice

(Je možné vybrat více možností)

Preferovaný typ tábora

(Tábory od sebe nejsou nijak odděleny, zařazení se vztahuje pouze k aktivitám, které probíhají během dne (4x denně se děti věnují 45 minut aktivitám dle svého výběru))

Doprava do tábora

(Doprava z jednotlivých měst probíhá autobusovou či vlakovou dopravou, společně s dětmi, které se dopravují na daný turnus)

Dodatečné informace

Vlastníte řidičský průkaz?
Máte zdravotnický kurz?
Máte zkušenosti v práci s dětmi?
Máte zkušenosti s prací na dětských táborech?

Doplňující informace o Vás

(Všechny informace, které by mohly ovlivnit Vaše přijetí do personálu - vzdělání, zkušenosti, hobby, jazykové znalosti, sportovní dovednosti, specializace...)

Přidejte vaši fotku


Účastník / zákonný zástupce, odesláním tohoto přihlašovacího formuláře, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání tanečních kurzů, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.