Přihláška - Letní tábory v Moravském Berouně

Základní informace

Adresa

Preferovaná pozice

(Je možné vybrat více možností)

Preferované turnusy

(Je možné vybrat více možností)

Preferovaný typ tábora

Tábory od sebe nejsou nijak odděleny, zařazení se vztahuje pouze k aktivitám, které probíhají během dne (3x denně se děti věnují 45 minut aktivitám dle svého výběru). Prosím označte maximálně 2 možnosti.

Doprava do tábora

(Doprava z jednotlivých měst probíhá autobusovou či vlakovou dopravou, společně s dětmi, které se dopravují na daný turnus)

Dodatečné informace

Vlastníte řidičský průkaz?
Máte zdravotnický kurz?
Máte zkušenosti v práci s dětmi?
Účastnil/a jste se někdy našich táborů?

Doplňující informace o Vás

(Všechny informace, které by mohly ovlivnit Vaše přijetí do personálu - vzdělání, zkušenosti, hobby, jazykové znalosti, sportovní dovednosti, specializace...)

Přidejte vaši fotku


Účastník / zákonný zástupce, odesláním tohoto přihlašovacího formuláře, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání tanečních kurzů, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.